O školce

Mateřská škola je jednotřídní a součástí školy je i školní jídelna.

O to, aby se děti do školky těšily, naučily se všem dovednostem k úspěšnému nástupu do základní školy se starají:

Ředitelka školy: Pavlína Velebová
paní učitelky: Alena Jelínková a Barbora Jurincová.

S dětmi pracuje,s technickými a administrativními věcmi nám pomáhá školní asistent pan Zdeněk Sodomka.

O čistotu se stárá paní školnice Ilona Novotná
o plná bříška nám pečují paní kuchařka Blanka Maurerová a Petra Prathová

...a všechno to dobře spočítá a zapíše paní Petra Polívková.

Režim dne v naší školce

6:15 – 8:30

doba vhodná pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemnou výměnu informací
příchod dětí do MŠ (do třídy, eventuelně na školní zahradu), ranní filtr
volná hra
individualizované řízené činnosti

8:00 – 9:30

volná hra
skupinové a individualizované řízené činnosti
volná nebo postupná svačina – (8:30 – 9:00)
diskusní, komunitní kruh

9:30 – 11:30

příprava na pobyt dětí venku
(v případě nepříznivého počasí pod terasou MŠ nebo ve třídě)
návrat z pobytu venku

11:30 – 12:00

příprava na oběd
oběd
příprava na spánek a odpočinek

doba vhodná k přebírání dětí zákonnými zástupci (11:45 – 12:15 hodin)

12:00 – 13:30

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
klidná volná hra a individualizované řízené činnosti (pro děti s nižší potřebou spánku)

13:30 – 15:45

doba vhodná pro přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací
volná hra
individualizované řízené činnosti
volná nebo postupná svačina

(v případě příznivého počasí pobyt venku)

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá z ŠVP nebo TVP, v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
Vnitřní režim probíhá v souladu s TVP a případným zaměřením třídy.
V průběhu celého dne se ve vnitřním režimu promítají hygienické a sebeobslužné činnosti dětí včetně pitného režimu, jejich třídní rituály a pravidla.
Režim může být měněn také aktuálními okolnostmi.

Jak to u nás ve školce vypadá?

ms-vranov-nad-dyji-1.jpg ms-vranov-nad-dyji-9.jpg ms-vranov-nad-dyji-5.jpg ms-vranov-nad-dyji-25.jpg ms-vranov-nad-dyji-8.jpg ms-vranov-nad-dyji-18.jpg

Kontakt

Mateřská škola, Vranov nad Dyjí
okres Znojmo, příspěvková organizace
Zátiší 384
671 03 Vranov nad Dyjí

IČ: 71013059

Tel. školka: 515 296 246
Tel. jídelna: 515 296 246

E-mail: ms.vranov@tiscali.cz
E-mail: skolnijidelnavranov@seznam.cz