Školní jídelna

Naše školní jídelna je součástí budovy mateřské školy. Hlavní činnosti je poskytovat s stravování žákům základní školy a mateřské školy.

Pro žáky mateřské školy zajišťujeme mimo večeří celodenní stravování pro žáky základní školy pak obědy. Mimo svou hlavní činnost je zřizovatelem povolena i doplňková činnost, která je využívaná k zajištění stravování cizích strávníků (senioři a zaměstnanci ZŠ).

Denně naše jídelna připraví okolo 130 jídel. Strávníci mají k dospozici jídlo dle jídelníčku. Každý oběd se skládá z polévky, hlavního jídla, nápoje, případně zeleninového salátu, kompotu, moučníku nebo ovoce.

Strava je připravována z čerstvých a nezávadných potravin za dodržování všech hygienických předpisů.

Přihláška ke stravování

Podmínky pro zahájení stravování ve školní jídelně:

Stáhnout formulář - Přihláška ke stravování.

Odhlašování stravy

Odhlašování stravy se řídí Provozním řádem školní jídelny.
Stravu je možné odhlašovat nejpozději v den stravování, a to do 7:00 hodin:

Stravu o prázdninách, státních svátcích a v době ředitelského volna odhlašuje škola.
Odhlášky při jiných aktivitách třídy si žák hlídá sám.

Ceny poskytovaných jídel na školní rok 2019/2020 a časy výdeje

Řídí se vyhláškou o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Žáci MŠ

přesnídávka (8.15 – 8.45 hod.) 7,-Kč
oběd do 6 let (12.00 - 12.30 hod.) 18,-Kč
oběd nad 6 let (12.00 - 12.30 hod.) 24,-Kč
svačinka (14.00 - 14.30 hodin) 6,-Kč

žáci ZŠ

oběd 7-10 let /1. až 4.ročník/ (11.30 – 13.45 hod.) 24,-Kč
oběd 11-14 let /5. až 8.ročník/ (11.30 – 13.45 hod.) 27,-Kč
oběd 15 let a více /9.ročník/ (11.30 – 13.45 hod.) 29,-Kč

Cizí strávníci

oběd (11.00 – 13.45 hod., pro odběr do jídlonosičů 11.00 – 11.30 hod.) 65,-Kč

Placení stravného

Placení stravného do 15. dne následujícího měsíce je možné dvěma způsoby:

Dokumenty ke stažení

Kdo pro vás připravuje stravu?

Maurerová Blanka - hlavní kuchař
Prathová Petra - kuchařka
Petra Polívková - vedoucí stravování

Jak to u nás ve školce vypadá?

ms-vranov-nad-dyji-18.jpg ms-vranov-nad-dyji-20.jpg ms-vranov-nad-dyji-24.jpg ms-vranov-nad-dyji-7.jpg ms-vranov-nad-dyji-3.jpg ms-vranov-nad-dyji-13.jpg

Kontakt

Mateřská škola, Vranov nad Dyjí
okres Znojmo, příspěvková organizace
Zátiší 384
671 03 Vranov nad Dyjí

IČ: 71013059

Tel. školka: 515 296 246
Tel. jídelna: 515 296 246

E-mail: ms.vranov@tiscali.cz
E-mail: skolnijidelnavranov@seznam.cz